MagneettikuvauksestaMagneettikuvaus antaa elimistöstä tietoa, jota ei saada millään muulla kuvantamismenetelmällä.

Magneettitutkimuksella saadaan elimistöstä turvallisesti paras mahdollinen anatominen kuva, jolla autetaan lääkäriä sairauksien ja vammojen diagnosoinnissa. Magneettikuvaus (MRI/MK) on magneettikenttään, radioaaltoihin ja ihmisessä olevaan veteen perustuva kuvantamismenetelmä.

Erityisen hyvin magneettitutkimus sopii mm. nivelten, selkärangan (kaula-, rinta- ja lanneranka), pään ja verisuonten kuvauksiin. Magneettikuvantamisen avulla voidaan löytää häiriöitä ja sairauksia jo varhaisessa vaiheessa, jolloin niiden diagnosoinnin ja hoidon onnistumisen todennäköisyys kasvaa.

Miten magneettikuvaus tehdään

Magneettikuvauslaitteessa on kuvausputki, joka on ilmastoitu, valaistu ja avoin molemmista päistä. Tutkittavaa pyydetään asettumaan makuulle vuoteelle, joka viedään magneettikuvauslaitteen sisään. Tutkimuksen ajan kuvattavan tulee maata magneettilaitteessa ja tutkittavan kohdan (esim. pää, selkä, polvi) tulee olla liikkumatta. Tämän onnistumiseksi kuvauksen aikainen asento pyritään saamaan mahdollisimman mukavaksi.

Kuvauslaitteesta kuuluu ajoittain voimakasta ääntä, jonka vuoksi kuvattavalle annetaan kuvauksen ajaksi kuulosuojaimet, joista hän voi halutessaan kuunnella musiikkia tai korvatulpat. Voit halutessasi tuoda mukanasi oman musiikki-CD:n. Ahtaanpaikankammoisen potilaan tulee kertoa asiasta henkilökunnalle ennen tutkimusta. Tilannetta voidaan helpottaa lääkkeiden avulla.

Milloin magneettikuvausta ei voi tehdä?

Magneettitutkimusta ei tehdä henkilöille, joilla on sydäntahdistin, insuliinipumppu tai sisäkorvaproteesi. Kuvausta ei myöskään suositella kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana.

Onko magneettikuvauksella haittavaikutuksia?

Koska magneettitutkimuksessa ei käytetä ionisoivaa säteilyä, siihen ei liity säteilyaltistusta kuten röntgentutkimuksiin. Kuvaus on sekä vaaraton että kivuton ja sopii myös lapsille.

Magneettikuvauslaite

Helsingin Magneettikuvauksella on käytössään Toshiba Vantage Titan 1.5T vahvakenttälaite. Modernissa kuvauslaitteessamme on markkinoiden laajin kuvausaukko (71 cm). Väljä kuvausaukko mahdollistaa mukavamman kuvaustilanteen kuin vanhan sukupolven ahtaammat putket. Laitteessa on lisäksi Toshiban patentoima Pianissimo äänenvaimennustekniikka.

Polven magneettikuvaus

Polven magneettitutkimuksen kohteena voivat olla kasvaimet, murtumat, tulehdukset ja repeämät. Kuvissa näkyvät myös verenvuodot ja turvotukset sekä vamman ikä. Polven magneettikuvissa polvivammoissa usein viottuvat nivelkierukat ja ristisiteet näkyvät hyvin. Leikkaushoitoa edeltääkin usein magneettitutkimus.

Polven magneettitutkimus suoritetaan maaten tutkimuspöydällä magneettilaitteen sisällä ja polven yläpuolelle asetetaan kuvasignaaleja vastaanottava teline. Polvea kuvataan useasta eri suunnasta 20-30 minuutin ajan.

Lannerangan magneettikuvaus

Lannerangan magneettitutkimuksen kohteena voivat olla esim. kasvaimet, murtumat, ahtaumat, välilevynpullistumat tai MS-tauti. Tutkimuksessa potilas makaa magneettilaitteen tutkimuspöydällä. Lannerankaa kuvataan useasta eri suunnasta 20-30 minuutin ajan.

Magneettikuvausta käytetään runsaasti lannerangan vaivojen selvittelyssä. Kuvissa nähdään selkäytimen rakenne sekä hermoja mahdollisesti painavat muutokset kuten välilevyn pullistumat, selkäytimen ahtaumat tai nikamasiirtymät sekä selkää ympäröivät lihakset, joissa toisinaan esiintyy sairauksia. Leikkaushoitoa edeltää usein magneettitutkimus.

Pään magneettikuvaus

Magneetilla on mahdollista erottaa vähäisetkin aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttamat muutokset, kasvaimet ja Alzheimerin taudille tyypilliset rakenteelliset muutokset usein jo taudin varhaisvaiheessa. Lisäksi aivoverisuonistoa voidaan tutkia magneettikuvauksella ilman varjoainetta. Magneettitutkimuksessa päätä kuvataan useasta eri suunnasta 20-30 minuutin ajan.

Magneettikuvaus antaa lisätietoa kun epäilyksenä on mm.

  • Aivojen verenkiertohäiriöt
  • Epäily Alzheimerin taudista tai MS-taudista
  • Epäily harvinaisista neurologisista sairauksista
  • Epäily kasvaimesta
  • Kuulon heikkeneminen
  • Niskan ja hartian kiputilat
  • Pitkittynyt päänsärky
  • Pään vammojen jälkitilat
  • Tinnitus

Olkapään magneettikuvaus

Olkapään magneettitutkimuksen aiheina voivat olla esim. repeämät, murtumat tai tulehdukset. Tutkimuksessa kuvattavan olkapään ympärille asetetaan kuvasignaaleja vastaanottava kuvauskela. Olkapäätä kuvataan useasta eri suunnasta ja voidaan käyttää myös nivelensisäistä varjoainetta. Tutkimus kestää 20-30 min.